Aktualności

Społeczna Rada Przedsiębiorców - pierwsze posiedzenie!

« wróć

Wideokonferencja Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Bełchatów.

W wyjątkowych warunkach, bo na zasadach wideokonferencji, odbyło się dziś pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Bełchatów. To ciało doradcze złożone z przedstawicieli lokalnego biznesu i nauki, którego utworzenie zaproponował Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.

W skład rady wchodzi 17 osób.

Tworzą ją (w kolejności alfabetycznej): Iwona Brandt, Krzysztof Dybała, Witold Gawryś, Rafał Grzejdziak, Monika Hamczyk, Włodzimierz Hynek, Adrian Kaczorowski, Arkadiusz Kęsy, Janusz Kruszyński, Kazimierz Musiał, Milena Olejnik, Robert Sidowski, dr Marian Strączyński, Tomasz Szczepanik, prof. dr hab. inż. Mirosław Wasielewski, Dioniza Wężyk, Radosław Zieliński.

Pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Bełchatów było okazją do wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady.

Uczestnicy zdalnego spotkania jednomyślnie rolę Przewodniczącej powierzyli Pani Iwonie Brandt, a na Wiceprzewodniczącą Rady wybrali Panią Milenę Olejnik.

Wideokonferencja była też okazją, by uzgodnić, jakie działania samorządu byłby z punktu widzenia przedsiębiorców najwłaściwsze, jeśli chodzi o pomoc gminy w przeciwdziałaniu skutkom epidemii koronawirusa. 

Społeczną Akademię Nauk na posiedzeniu reprezentował Dyrektor Mirosław Olszewski.

 

 

Źródło:Gmina Bełchatów