Aktualności

„SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA - BEŁCHATÓW 2050”

« wróć

Koło Naukowe Przedsiębiorczości Regionalnej przy Społecznej Akademii Nauk Filii w Bełchatowie oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów do udziału w dyskusji nt:

 „SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA - BEŁCHATÓW 2050”

Bełchatów stoi przed historyczną szansą na głęboką transformację, związaną z odchodzeniem od węgla i poszukiwaniem nowych, bardziej zrównoważonych źródeł energii. Fundusze unijne przeznaczone na ten cel, mogą trwale wpłynąć na krajobraz społeczny, ekonomiczny i przyrodniczy miasta i regionu. Wielkie wyzwanie przed jakimi stoją w tej chwili władze regionu, samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy i obywatele to przypomnienie sobie, że dobro regionu i jego przyszłość leżą tylko i wyłącznie w ich rękach. Tylko lokalna społeczność Bełchatowa i okolic może wypracować rozwiązania, które w pełni będą odpowiadać jej potrzebom. Aby tak się stało mieszkanki i mieszkańcy muszą jak najszybciej włączyć się w dialog o przyszłości swojego regionu.

Cykl webinarów ma na celu zgromadzenie przy jednym, wirtualnym stole różnych stron i wysłuchanie głosów osób i przedstawicieli instytucji znajdujących się w zasięgu zmian. Wydarzenia te służyć będą inicjowaniu dialogu i poszukiwaniu takich rozwiązań związanych z procesem transformacji, na których skorzystają wszystkie zaangażowane strony. Pomogą też nawiązać uczestniczkom i uczestnikom współpracę przy tworzeniu projektów, poprzez które miasto może starać się o wsparcie finansowe w ramach unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

 

GOSPODARKA DLA KLIMATU – KIERUNKI INWESTYCJI I INNOWACJI W REGIONIE BEŁCHATOWSKIM

Moderacja:

prof. UŁ Małgorzata Burchard-Dziubińska, Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Wprowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz, Bełchatów 2050

Prelegenci:

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej: „Rola zeroemisyjnych OZE w transformacji energetycznej i przemysłowej”

Lech Kaniuk, SunRoof, przedsiębiorca i inwestor: „Przyszłość to elektrownia wirtualna”

Grzegorz Jegier, doradca gospodarczy, twórca koncepcji Przedsięwzięcia Rozwojowe Gmin

LINK DO WYDARZENIA: ✦ 14 GRUDNIA 2020, GODZ. 12.00-13.30 / PLATFORMA TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDA5N2RlMzEtMGJmYi00OWVjLWEzZGQtYjRiYjhjMTdiM2Q0%40t hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb375449-8fa4-49e7-b1a0- 4c9ba9bd570a%22%2c%22Oid%22%3a%22bf874093-61e9-4192-838a-2959f73b00ce%22%7d

 

info: www.rig.pl