Biblioteka

Biblioteka służy potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.

Do zadań biblioteki należy w szczególności: gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie oraz udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno–bibliograficznej, wspieranie placówek oświatowych i naukowych w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, wspomaganie szkół w organizacji i prowadzeniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, udzielanie pomocy i instruktażu metodycznego nauczycielom bibliotekarzom szkolnym, inspirowanie i promowanie najlepszych form edukacji czytelniczej i medialnej uczniów, organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych, prowadzenie działalności dydaktycznej, oświatowej i kulturalnej na rzecz zainteresowanych użytkowników, prowadzenie działalności popularyzacyjnej i badawczej w zakresie specjalności biblioteki, organizowanie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza na podstawie pisemnego porozumienia dyrektora biblioteki zawartego ze szkołą wyższą lub zakładem kształcenia.

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek  9:00 - 17:30

Adres biblioteki:

97-400 Bełchatów

ul.Czapliniecka 96

tel. 44 633 03 42

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Bełchatowie

Zbiory online

  • IBUK libra
  • EBSCOhost

libra.ibuk.pl — internetowa biblioteka i czytelnia online

IBUK libra to największy w Polsce serwis podręczników akademickich i książek naukowych w wersjach elektronicznych. W sieci uczelnianej dostępne są książki wybrane przez Społeczną Akademię Nauk. Spoza Uczelni dostęp na hasło.

» Dostęp spoza Uczelni «
» Dostęp bez logowania - będąc w Uczelni «

EBSCOhost — wyszukiwarka

EBSCOhost jest to ogromna bazą danych zawierająca pełnotekstowe czasopisma i magazyny w wersjach elektronicznych. Potężne źródło informacji dla autorów prac semestralnych i dyplomowych oraz rozpraw naukowych. Spoza Uczelni dostęp na hasło.

» Ebsco - wyszukiwanie «
» Ebsco - wyszukiwanie spoza Uczelni «

Zapraszamy również do skorzystania z ŁÓDZKIEJ BIBLIOTEKI

Zbiory biblioteczne Społecznej Akademii Nauk są udostępniane od 1997 roku. Księgozbiór stanowi 77914 woluminów. Biblioteka gromadzi książki, filmy i płyty CD związane przede wszystkim z kierunkami i przedmiotami prowadzonymi przez Uczelnię. Czytelnicy mają zapewniony wolny dostęp do księgozbioru, a zasoby biblioteki regularnie wzbogacane są o najnowsze wydawnictwa i materiały źródłowe. Biblioteka prowadzi współpracę w zakresie wymiany wydawnictw z 35 uczelniami. Do obsługi procesów bibliotecznych, katalogów, kartotek oraz wypożyczalni zastosowano program Libra 2000.

W bibliotece Społecznej Akademii Nauk znajduje się czytelnia z wyznaczonymi stanowiskami komputerowymi. Na miejscu można skorzystać z aktualnych i archiwalnych czasopism, roczników oraz z księgozbioru podręcznego i zasadniczego. Biblioteka Główna prowadzi 7 oddziałów bibliotecznych w Wydziałach Zamiejscowych w: Brodnicy, Garwolinie, Ostrowie Wielkopolskim, Warszawie, Kołobrzegu, Zduńskiej Woli, Szczecinku oraz w 11 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych.

Biblioteka umożliwia korzystanie z elektronicznych baz danych: Społecznej Akademii Nauk, EBSCO - ebsco.san.edu.pl, Emerald, WBN (Wirtualna Biblioteka Nauki),IBUK - ibuk.san.edu.pl, (PWN), Journal of International Business Studies.

Godziny pracy biblioteki:

Od 1 października do 30 czerwca biblioteka prowadzi rejestrację czytelników oraz sprawy związane z wypożyczaniem zbiorów codziennie w godzinach:

Poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00
Sobota – niedziela (w terminach zjazdów studentów zaocznych):
Sobota: 8:00 – 18:00
Niedziela: 8:00 – 15:00

Adres biblioteki:

Biblioteka Społecznej Akademii Nauk
ul. Kilińskiego 98
90-012 Łódź
tel.: 042-676-25-29 wew. 333