Konsultacje

WYKŁADOWCA TERMINY KONSULTACJI
prof. dr hab. inż. Mirosław Wasielewski                                              

SEMESTR LETNI 2018/2019

02.03.2019 - 13:30-18:10
16.03.2019 - 8:00-13:00
30.03.2019 - 8:00-9:30
18.05.2019 - 8:00-9:30
01.06.2019 - 9:45-15:00

dr Łukasz Prysiński

SEMESTR LETNI 2018/2019

12.05.2019 - 8:00-18:10
30.06.2019 - 8:00-18:10

mgr Mirosław Olszewski

SEMESTR LETNI 2018/2019

2/3.03.2019 - 9:00-13:00
16/17.03.2019 - 9:00-13:00
30/31.03.2019 - 9:00-13:00
13/14.04.2019 - 9:00-13:00
11/12.05.2019 - 9:00-13:00
18/19.05.2019 - 9:00-13:00
1/2.06.2019 - 9:00-13:00
15/16.06.2019 -  9:00-13:00

nadkom. mgr Sławomir Szymański

SEMESTR LETNI 2018/2019

03.03.2019 - 11:30-16:35
16.03.2019 - 8:00-13:00
17.03.2019 - 11:30-15:00
31.03.2019 - 9:45-18:10
19.05.2019 - 11:30-16:35
02.06.2019 - 9:45 - 18:10