Powrót

Microsoft Office 365 dla Studentów SAN (instrukcja logowania)

Microsoft Office 365 dla Studentów SAN (instrukcja logowania)

Microsoft Office 365 dla Studentów SAN

Usługa Microsoft Office 365 dla wszystkich Studentów Społecznej Akademii Nauk

INSTRUKCJA LOGOWANIA

https://sway.office.com/QIvln4cwh2QL7Noc

Mamy wielką przyjemność ogłosić udostępnienie usługi Microsoft Office 365 dla wszystkich studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk.

Usługa ta daje możliwość korzystania z bogatego pakietu internetowych aplikacji takich jak: Word, Excel, Onedrive, Onenote, Outlook, Powerpoint i wielu innych. Studenci otrzymują również skrzynkę pocztową w domenie @student.san.edu.pl o pojemności 50 GB.

Nasi studenci i słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać aż z 5 TB przestrzeni na dane w chmurze Onedrive. W niedalekiej przyszłości planujemy ułatwić dostęp do innych systemów i aplikacji używanych w Społecznej Akademii Nauk. Dane logowania zwane identyfikatorem "SANet" będą umożliwiały logowanie przy użyciu jednego zestawu poświadczeń.

Jeden identyfikator SANet, jedno hasło, możliwość dostępu do wielu systemów.

Warunkiem korzystania z usługi Microsoft Office 365 jest posiadanie statusu studenta lub i słuchacza studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk i aktywnego identyfikatora SANet. Użycie identyfikatora SANet do logowania na stronie internetowej https://office.com oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

Regulamin usługi Microsoft Office 365 w domenie student.san.edu.pl

Pełna funkcjonalność usługi powinna być dostępna w ciągu kilkunastu minut od pierwszego logowania. W szczególnych przypadkach konfiguracja może się przedłużyć do kilku godzin.

 

Zasady zapisu audio-wideo Office 365

OSTRZEŻENIE!

Studencie - jeżeli chcesz nagrywać – musisz mieć zgodę. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nagrywanie, kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik i wykładów w aplikacji TEAMS oraz STREAM w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejsze komunikatory podlegają ochronie na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2020, poz. 288), wszelkie osoby reprodukujące treści, tak we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody autora podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Logowanie do Microsoft Office 365

Aby skorzystać z usług Microsoft Office 365 należy wejść na stronę do logowania: https://office.com

Dane logowania:

 • identyfikator SANet: numeralbumu@student.san.edu.pl

Przykład: identyfikator SANet dla studentów123456@student.san.edu.pl
Przykład: identyfikator SANet dla słuchaczy studiów podyplomowych: SP123456@student.san.edu.pl

 • hasło startowe (pierwszego logowania): imię matki (wielka literą) pełen rok urodzenia oraz dwucyfrowy miesiąc urodzenia

Przykład: hasło startowe: Anna198006 (co oznacza, że imię matki studenta to Anna, rok urodzenia studenta 1980, a miesiąc urodzenia to czerwiec 06)

UWAGA! Po pierwszym zalogowaniu system poprosi nowego użytkownika o zmianę hasła. 

Hasło – Wymagania

Podczas pierwszego logowania niezbędne będzie ustanowienie własnego hasła według poniższych zaleceń:

Wymagania dotyczące hasła do identyfikatora SANet:

 • Długość minimum 8 znaków.
 • Hasło nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki.
 • Hasło nie może zawierać imienia, nazwiska, nazwy użytkownika
 • Hasło nie może zostać zmienione na takie samo jak poprzednie
 • Wymagane znaki w haśle:
  • małe litery
  • wielkie litery
  • cyfry
  • opcjonalnie znaki specjalne

Aktywacji konta i zmianę hasła można przeprowadzić:

 

Pomoc techniczna

Społeczna Akademia Nauk zapewnia możliwość korzystania z usługi poprzez utworzenie i administrację kontami użytkowników. Niezbędna pomoc* w zakresie aktywacji konta i korzystania z usługi Office 365 dostępna jest w Centrum Informatycznym SAN pod adresem e-mail: helpdesk@san.edu.pl 

Centrum Informatyczne SAN
Pon-Pt: 8.00-17.00
e-mail: helpdesk@san.edu.pl 

*Problemy natury technicznej oraz błędy dotyczące działania usługi lub aplikacji prosimy zgłaszać bezpośrednio do firmy zapewniającej infrastrukturę do działania usługi:

Microsoft Sp. Z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa

POMOC TECHNICZNA 

https://support.microsoft.com/pl-pl/contactus/ https://support.office.com/pl-pl/

Usługa Microsoft Office 365 dla wszystkich Studentów Społecznej Akademii Nauk

INSTRUKCJA LOGOWANIA

https://sway.office.com/QIvln4cwh2QL7Noc