Platforma

System e-learningowy

Studia on-line z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przeznaczone są dla ludzi w każdym wieku. Stwarzają one możliwości poszerzenia wiedzy, horyzontów, realizację marzeń odkładanych z powodu nadmiaru obowiązków.

 

Każdy z naszych Studentów otrzymuje indywidualne, wygenerowane hasło i login które umożliwiają dostęp do treści edukacyjnych zamieszczonych w Internecie. Studenci systemu e-learningowego mają obowiązek logowania się na platformie internetowej i brania czynnego udziału na forach internetowym oraz czatach prowadzonych przez wykładowcę. Na forach wykładowca moderuje dyskusje studentów dotyczące przerabianego aktualnie materiału. Praca na forach jest przez wykładowców oceniana i odpowiednio punktowana. Czaty z wykładowcami mają charakter konsultacji i prowadzone są w sposób synchroniczny (wykładowca i student pracują w sieci w tym samym czasie) w terminach wcześniej ustalonych z grupą. Wykładowcy przeprowadzają zaliczenia oraz egzaminy w czasie zjazdów sesyjnych.

 

Materiały do studiowania dostępne są na stworzonej specjalnie dla Studentów Polskiej Akademii Otwartej platformie edukacyjnej. Są one tak skonstruowane, aby można było uczyć się samemu w domu przy pomocnej opiece prowadzącego.

 

Treść przedmiotu jest podzielona na moduły. Stanowią one podstawowe źródło wiedzy z danego przedmiotu i zastępują materiał z tradycyjnych wykładów. Każdy moduł kończy się testem samosprawdzającym wiedzę Studenta lub zadaniami/pytaniami do rozwiązania, które będą pomocne w przygotowaniach do egzaminów/zaliczeń. Nauczanie przebiega w optymalnych dla Studenta warunkach i indywidualizuje tempo uczenia się.

Pomoc techniczna

mgr inż. Miłosz Pisarczyk 
mgr inż. Dawid Klimczak 

(42) 664 66 61 
e-mail: pomoc.techniczna@pao.pl 

Adres:
Polska Akademia Otwarta
Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
Polska

 

Przy zgłoszeniu proszę podać:

 

  • Imię i Nazwisko

  • Nazwę użytkownika

  • Przedmiot, w którym występuje problem

  • Rodzaj problemu

  • Numer telefonu kontaktowego

 

W godzinach 9.00 - 17.00
(W innych godzinach pod wskazanym numerem telefony działa automat zgłoszeniowy.)

 

platforma.pao.pl