Stypendia

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2020/2021 należy złożyć w terminie 

od 21.09.2020 r. do 15.10.2020 r.

Ważne:

  • Osoby rekrutujące na 1 semestr w roku akademickim 2020/2021 mogą pobrać dokumenty potrzebne do złożenia wniosków w dziekanacie
    (ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów).

  • Wnioski od nowych Studentów będą przyjmowane od 1 października.

  • Studenci SAN na semestrach wyższych niż 1 proszeni są o pobranie wniosków ze strony www oraz rezerwację terminu złożenia wniosków pod numerem telefonu 44 788 46 22.

  • Wnioski o stypendium Rektora będą przyjmowane od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony.

  • Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 820 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym;

  • Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wynosi: podamy zostanie jak tylko opublikuje go GUS