Stypendia

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2018/2019 należy składać we właściwym dziekanacie w terminie od 17.09.2018 do 15.10.2018

 

  • Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów będą przyjmowane od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony;
  • Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 790 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym;
  • Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2017r wynosi: 3.399 zł

 

 Regulamin pomocy materialnej

  Dokumenty potrzebne do uzyskania stypendium socjalnego lub zapomogi

  Zasady obliczania dochodu

  Wymagane dokumenty do wniosku o stypendium socjalne

  Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

  Wzór zaświadczenia z us. zał. 13

  Wniosek o zapomogę

  Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

  Wniosek o stypednium specjalne dla osób niepełnosprawnych

  Wniosek o stypednium socjalne

  Załącznik nr 14 o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

  Oświadczenie studenta

  Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym załącznik nr 8. - wypełnia każda pełnoletnia osoba

  Załącznik Nr 9 Wytyczne do zaświadczenia z Urządu Skarbowego o dochodzie zryczałtowanym i karcie podatkowej

  Wzór zaświadczenia z US zał. 9

  Oświadczenie do socjalnego w zwiększonej wysokości

  Oświadczenie Załącznik nr 11

  Załącznik nr 15 o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

  Monitor Polski