Stypendia

 

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2019/2020 należy składać we właściwym dziekanacie w terminie od 17.09.2019 do 13.10.2019 r.

  • Wnioski o stypendium Rektora będą przyjmowane od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony.
  • Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 800 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.
  • Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. wynosi: 2715 zł.