Stypendia

Szanowni Studenci!

Do dnia 31 października 2019 r. mogą się Państwo ubiegać o Stypendium Starosty Bełchatowskiego.

Poniżej podajemy link, pod którym znajdą Państwo dokładne informacje wraz z wnioskiem i regulaminem, z którym prosimy się zapoznać.

http://www.powiat-belchatowski.pl/powiat-t70/aktualnosci-a75/stypendia-dla-zdolnych-studentow-r15765?fbclid=IwAR2YxY_biPwOpMRlgw4jVfZrTr4GwLsNgCjciA5FeyyFd79aEyII1jnAxLA

 
 
 
 
 

 

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2019/2020 należy składać we właściwym dziekanacie w terminie od 17.09.2019 do 13.10.2019 r.

  • Wnioski o stypendium Rektora będą przyjmowane od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony.
  • Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 800 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.
  • Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. wynosi: 2715 zł.