Aktualności

Studenci Bezpieczeństwa Narodowego doskonalili znajomość protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre’u

« wróć

Ponadprogramowe szkolenie z protokołu dyplomatycznego i dobrych manier odbyli studenci studiów magisterskich kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Kilkugodzinne warsztaty poprowadził uznany i ceniony ekspert - ppłk. Jacek Jarzyna z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

W dniu 8 stycznia 2023 roku w auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się ponadprogramowe, a wielce przydatne każdemu piastującemu zaszczyte stanowiska, szkolenie pogłębiające znajomość zasad protokołu dyplomtycznego i szeroko pojmowanego savovir-vivre’u. Pod okiem doświadczonego eksperta – płk. Jacka Jarzyny, starszego wykładowcy Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów w Akadmii Sztuki Wojennej w Warszawie, studenci studiów magisterskich kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przypominali sobie zasady precedencji, zajmowania miejsc przy stole, dobrych manier i radzenia sobie z gafami, trafnego doboru garderoby, sztuki prowadzenia konwersacji, nakrywania do stołu oraz właściwego doboru elementów zastawy stołowej. Studenci wysoko ocenili kompetencje prowadzącego kilkugodzinne zajęcia, dziękując prelegentowi gromkimi brawami.

W kuluarowych rozmowach szkoleni podkreślali przydatność, w pracy zawodowej i nie tylko, omawianej problematyki, rzutującej na ocenę wizerunku osoby, jak i reprezentowanej  instytucji.

Warsztaty były reakcją kadry kierunku i władz Uczelni na zapotrzebowanie zgłoszone przez studentów, zwłaszcza zrzeszonych w Kole Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego, oraz osobistego zaangażowania Pana dr. Łukasza Wróbla z Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk,  wspartego organizacyjnie przez Akademickie Biuro Karier SAN.