Biblioteka służy potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.

Do zadań biblioteki należy w szczególności: gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie oraz udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno–bibliograficznej, wspieranie placówek oświatowych i naukowych w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, wspomaganie szkół w organizacji i prowadzeniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, udzielanie pomocy i instruktażu metodycznego nauczycielom bibliotekarzom szkolnym, inspirowanie i promowanie najlepszych form edukacji czytelniczej i medialnej uczniów, organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych, prowadzenie działalności dydaktycznej, oświatowej i kulturalnej na rzecz zainteresowanych użytkowników, prowadzenie działalności popularyzacyjnej i badawczej w zakresie specjalności biblioteki, organizowanie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza na podstawie pisemnego porozumienia dyrektora biblioteki zawartego ze szkołą wyższą lub zakładem kształcenia.

Godziny otwarcia:

Od 1 września 2022 r. zapraszamy w godzinach:

poniedziałek – 8.00-15.00

wtorek – 10.00-17.00

środa – 10.00-17.00

czwartek – 10.00-17.00

piątek – 8.00-15.00

Niedziele zjazdowe 10:00-18:00

Adres biblioteki:

97-400 Bełchatów

ul.Czapliniecka 96

tel. 44 633 03 42

Studenci Społecznej Akademii Nauk Wydział w Bełchatowie mogą korzystać z następujących zasobów bibliotecznych:


 » Biblioteka Pedagogiczna Filia w Bełchatowie «

Katalog biblioteki SAN

  • Libra
  • IBUK.PL
  • EBSCOhost
  • WBN

Libra — internetowy katalog Biblioteki Społecznej Akademii Nauk

Przeglądaj wszystkie dostępne zbiory biblioteki, Wyszukaj interesujące pozycję, Przejrzyj specjalnie przygotowane zestawienia ciekawych książek, płyt, artykułów itp.    Login: san   Hasło: san

» Logowanie do Libra - Katalogu biblioteki SAN «

IBUK.pl — internetowa biblioteka i czytelnia online

IBUK to największy w Polsce serwis podręczników akademickich i książek naukowych w wersjach elektronicznych. W sieci uczelnianej dostępne są książki wybrane przez Społeczną Akademię Nauk. Spoza Uczelni dostęp na hasło.

Dostęp spoza Uczelni Dostęp bez logowania - będąc w Uczelni

EBSCOhost — wyszukiwarka

EBSCOhost jest to ogromna bazą danych zawierająca pełnotekstowe czasopisma i magazyny w wersjach elektronicznych. Potężne źródło informacji dla autorów prac semestralnych i dyplomowych oraz rozpraw naukowych. Spoza Uczelni dostęp na hasło.

Dostęp spoza Uczelni Dostęp bez logowania - będąc w Uczelni

Wirtualna Biblioteka Nauki

WBN to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Spoza Uczelni dostęp na hasło.

Dostęp spoza Uczelni Dostęp bez logowania - będąc w Uczelni

Zapraszamy do skorzystania z ŁÓDZKIEJ BIBLIOTEKI

Zbiory biblioteczne Społecznej Akademii Nauk są udostępniane od 1997 roku. Księgozbiór stanowi 77914 woluminów. Biblioteka gromadzi książki, filmy i płyty CD związane przede wszystkim z kierunkami i przedmiotami prowadzonymi przez Uczelnię. Czytelnicy mają zapewniony wolny dostęp do księgozbioru, a zasoby biblioteki regularnie wzbogacane są o najnowsze wydawnictwa i materiały źródłowe. Biblioteka prowadzi współpracę w zakresie wymiany wydawnictw z 35 uczelniami. Do obsługi procesów bibliotecznych, katalogów, kartotek oraz wypożyczalni zastosowano program Libra 2000.

W bibliotece Społecznej Akademii Nauk znajduje się czytelnia z wyznaczonymi stanowiskami komputerowymi. Na miejscu można skorzystać z aktualnych i archiwalnych czasopism, roczników oraz z księgozbioru podręcznego i zasadniczego. Biblioteka Główna prowadzi 7 oddziałów bibliotecznych w Wydziałach Zamiejscowych w: Brodnicy, Garwolinie, Ostrowie Wielkopolskim, Warszawie, Kołobrzegu, Zduńskiej Woli, Szczecinku oraz w 11 zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych.

Biblioteka umożliwia korzystanie z elektronicznych baz danych: Społecznej Akademii Nauk, EBSCO, Emerald, WBN (Wirtualna Biblioteka Nauki), Ibuk.pl (PWN), Journal of International Business Studies.