Wyjazdy zagraniczne

Społeczna Akademia Nauk umożliwia wszystkim studentom mobilność w ramach programu Erasmus+ oraz umów partnerskich z uczelniami z całego świata, m.in. Clark University.

Erasmus+

W ramach programu Erasmus+, wszyscy studenci SAN mają możliwość wyjazdów na studia na 1 lub 2 semestry lub na praktyki. Każdy student ma w sumie 12 miesięcy tzw. "kapitału mobilności" na studiach I stopnia i 12 miesięcy na studiach II stopnia. Student może spędzić ten czas, realizując część programu studiów na partnerskiej uczelni za granicą lub/oraz w czasie minimum 2-miesięcznych praktyk kierunkowych. Dokładamy starań, aby każdy student miał możliwość wyjechać co najmniej 1 raz w czasie studiów.

Studia

Wyjazdy trwają od jednego do dwóch semestrów, w trakcie których studenci uczestniczą w zajęciach, zbierają materiały do pisanych prac licencjackich i magisterskich. Doskonalą znajomość języka, zdobywają bezcenne doświadczenia międzynarodowe oraz nawiązują ważne kontakty.

Studenci otrzymują stypendia od 350 do 700 Euro miesięcznie. Dla przykładu, student wyjeżdzający do Danii na 5 miesięcy na studia otrzyma 2500-3500 Euro na zwiększone koszty utrzymania w czasie studiów na partnerskiej uczelni przez 1 semestr.

Praktyki

Studenci mają możliwość realizacji minimum 2-miesięcznych praktyk w firmach i uczelniach zagranicznych, zdobywając w ten sposób bezcenne doświadczenia, z których korzyści czerpać będą w przyszłym życiu zawodowym. Dofinansowanie takich wyjazdów wynosi od 400 do 600 Euro miesięcznie. Jeżeli student chce wyjechać, ale ma problem ze znalezieniem pracodawcy, zachęcamy do kontaktu z Uczelnianym Koordynatorem.

Szczegółowe informacje o wyjazdach Erasmus+ znajdują się w zakładce Umiędzynarodowienie>Erasmus+ lub na stronie www.erasmus.san.edu.pl.

Wyjazd do USA (Clark University)

Programy Clark University, realizowane w całości w języku angielskim, umożliwiają uzyskanie, obok dyplomu Społecznej Akademii Nauk, także dyplomu studiów Master amerykańskiej uczelni Clark University. Jedną z największych zalet studiowania w Clark University jest możliwość realizacji 1 lub 2 semestrów w amerykańskim kampusie w Worcester w stanie Massachusetts.

Do najczęściej wymienianych przez studentów atutów wyjazdu do USA należą:

  • doświadczenie studenckiego życia na amerykańskim kampusie
  • funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym
  • możliwość poznania amerykańskiej kultury
  • poznawanie ciekawych ludzi z całego świata
  • organizacja studiów umożliwiająca podróżowanie po najpiękniejszych zakątkach USA
  • możliwość realizacji rocznych praktyk zawodowych w amerykańskich firmach
  • zebranie doświadczeń, które owocują w późniejszym życiu osobistym i zawodowym.

Przy wyjeździe do Clark University w USA na dwa semestry, studenci mają możliwość wzięcia udziału w rocznym stażu w amerykańskiej firmie (Optional Practical Training).

Szczegółowe informacje o wyjazdach do Clark University znajdują się na stronie www.clarkuniversity.eu