Aktualności

Studenckie zajęcia praktyczne z kryminalistyki

« wróć

Bełchatowscy studenci resocjalizacji z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną w praktyce weryfikowali wiedzę nabytą w ramach zajęć z kryminalistyki. Z wielką frajdą i nieskrywaną satysfakcją ujawniali ślady kryminalistyczne i - korzystając z zasobów walizki kryminalistycznej - utrwalali je na potrzeby potencjalnego postępowania karnego.

Studenci studiów stacjonarnych o specjalności resocjalizacja, w ramach kursu z kryminalistyki, odbyli zajęcia praktyczne. Żacy, w większości marzący o przywdzianiu w przyszłości policyjnego munduru, pod okiem policyjnych praktyków, sprawdzali w praktyce swą teoretyczną wiedzę z zakresu ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych na miejscach różnych zdarzeń, zabezpieczając ślady daktyloskopijne (odciski i odbitki palców), biologiczne (krwi, płynów ustrojowych), traseologiczne (obuwia i opon kół samochodowych), mechanoskopijne (pozostawione przez narzędzie tnące).

Po przeprowadzeniu licznych prób, studenci nabyli umiejętność sprawnego posługiwania się argentoratem i proszkiem ferromagnetycznym, precyzyjnego utrwalania śladów na foliach daktyloskopijnych, zabezpieczania mikrośladów, sporządzania odlewów gipsowych.

W kolejnym semestrze zajęcia będą kontynuowane, a poziom nabytej przez bełchatowskich żaków wiedzy kryminalistycznej i praktycznych umiejętności zweryfikują kompleksowe oględziny śledcze, prowadzone przez studentów w ramach zaliczenia przedmiotu.