Aktualności

Stypendia Naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego!

« wróć

Szanowni Studenci, Akademickie Biuro Karier przypomina, że od 27 stycznia 2020 roku trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2020 roku.

Termin składania wniosków upływa 21 lutego 2020 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:
-  w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.lodzkie.pl/edukacja/zarz%C4%85d-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-og%C5%82asza-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-o-przyznanie-jednorazowych-stypendi%C3%B3w-naukowych-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-w-2020-roku?fbclid=IwAR2J1cAnu339Y4Wkv1Ie3vIicF6nf2r6dAfAJuLExr3hfGXi-ZUfN4CmgfQ