Aktualności

Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa! Bezpieczna praca w Holandii

« wróć

Współczesne formy niewolniczej pracy, handel ludźmi i organami, przymuszanie do prostytucji oraz symptomy zagrożeń i sposoby zapobiegania były tematami spotkań policjantek holenderskich i wolontariuszki z holenderskiej organizacji Fair Work ze studentami i licealistami z Bełchatowa.

Projekt realizowany przy udziale bełchatowskiego Wydziału Społecznej Akademii Nauk jest wyrazem troski o los młodych ludzi poszukujących pracy za granicą.

Według danych Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Jak wynika z danych przedstawionych przez Siskę Johannes i Irenę de Ruig - policjantki z holenderskiego garnizonu Oost Nederland - problem zagrożeń związanych z pracą, zwłaszcza młodych ludzi, w państwach zachodniej Europy pozostaje bardzo aktualny.

Wizytą w Bełchatowie w dniu 19 listopada 2015 roku obie prelegentki nie zamierzały jednak zniechęcać młodych ludzi do pracy w Holandii, gdzie pracodawcy w większości przypadków oferują wszak uczciwe i atrakcyjne warunki pracy, lecz zaakcentować znaczenie właściwego przygotowania się do takiego wyjazdu i zwrócić uwagę na możliwe zagrożenia. O dramatach ludzi uwikłanych w pracę niewolniczą oraz przymuszanych do prostytucji poruszająco mówiła też Hanna Mongard, reprezentująca organizację pozarządową Fair Work, wyspecjalizowaną w problematyce handlu ludźmi i pomocy ofiarom współczesnego niewolnictwa.

Uczestniczący w spotkaniu studenci Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie, uczniowie bełchatowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 oraz zainteresowani podjęciem pracy za granicą zostali zapoznani również z uprawnieniami przysługującymi podejmującym pracę i pracującym w Holandii, procedurami pomocowymi dla ofiar, możliwościami wsparcia oferowanego przez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe pokrzywdzonym na terenie Holandii.

Wizytę holenderskich gości w powiecie bełchatowskim zakończyło zwiedzenie ekspozycji "Giganty Mocy".

Realizatorzy projektu - kadra i studenci Wydziału w Bełchatowie Społecznej Akademii Nauk, dziękują partnerom, bez pomocy których organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa, a zwłaszcza Komendantowi Powiatowemu Policji w Bełchatowie mł. insp. Karolowi Mielczarkowi, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Pani Marii Kulińskiej i Zastępcy Dyrektora Panu Jackowi Walczykowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie Panu Piotrowi Mielczarkowi oraz Dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury Pani Dorocie Pędziwiatr wraz z Zastępcą - Panią Małgorzatą Stanasiuk- Mordalską.