Władze Uczelni

Rektor

dr hab. Roman Patora, prof. Społecznej Akademii Nauk

Kanclerz

dr inż. Jadwiga Gawryś

Pełnomocnik Rektora 

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Prorektor ds. młodzieży

dr hab. Muzahim Al Noorachi, prof. Społecznej Akademii Nauk

Prorektor ds. dydaktyki

dr hab. Mirosław Wypych

Prorektor ds. nauki

prof. dr hab. Bogdan Piasecki

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy ze Wschodem

dr n. techn. Wojciech Słomka