Rektor


dr hab. Roman Patora prof. Społecznej Akademii Nauk

Kanclerz


dr inż. Jadwiga Gawryś

Pełnomocnik Rektora


prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Prorektor ds. młodzieży


dr hab. Muzahim Al Noorachi, prof. Społecznej Akademii Nauk

Prorektor ds. dydaktyki


dr hab. Mirosław Wypych

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia


dr inż. Zdzisław Szymański

Prorektor ds. nauki


prof. dr hab. Bogdan Piasecki

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze Wschodem


dr n. techn. Wojciech Słomka

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Bełchatowie


prof. dr hab. inż. Mirosław Wasielewski