Aktualności

W Bełchatowie debatowano o prawach człowieka

« wróć

Bełchatowscy studenci i policjanci debatowali o prawach człowieka w dobie współczesnego terroryzmu. Akademicki spór ogniskowało pytanie, czy strach przed zagrożeniem i obawa pogorszenia sytuacji ekonomicznej usprawiedliwiają brak solidarności i pomocy dla uchodźców?

Seminarium poświęcone prawom człowieka przygotowali i przeprowadzili studenci Wydziału w Bełchatowie Społecznej Akademii Nauk przy wsparciu kadry uczelni i bełchatowskich policjantów. Niezwykle ważna społecznie i aktualna problematyka obejmowała współczesne wyzwania dla ochrony praw podstawowych, godności ludzkiej, a także prawa do bezpieczeństwa w dobie wzmagających się zagrożeń terrorystycznych i nietolerancji. Wprowadzenia do akademickiej dyskusji dokonali: dr Maciej Mączyński - prawnik, konstytucjonalista, absolwent Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, nadkom. Arkadiusz Stawiarski - policjant i psycholog, podkom. Mariusz Cieślak - policjant, profilaktyk społeczny. Zwieńczeniem wydarzenia w przededniu dorocznego Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka była debata oksfordzka z udziałem studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencja kryminalną.

Studenci w akademickim sporze podjęli trudne wyzwanie szukania odpowiedzi na pytanie, czy Polacy powinni wyciągnąć pomocną dłoń do uciekających przed wojną uchodźców z Syrii, Iraku, Somalii, Afganistanu i jakie mogą być konsekwencje okazania ludzkiej solidarności oraz jej braku. Moderatorem dyskusji był dr Adam Gogacz - prodziekan Wydziału w Bełchatowie Społecznej Akademii Nauk, a zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli: mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie, ceniony naukowiec i dydaktyk prof. dr hab. Adam Jaworski z  Uniwersytetu Łódzkiego i Społecznej Akademii Nauk oraz mgr Mirosław Olszewski - Dyrektor Regionalny SAN. Akademickiemu sporowi przysłuchiwali się uczniowie klas licealnych i technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie, którzy na zakończenie debaty w głosowaniu wyrazili własne stanowisko w poruszonej kwestii.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: