Aktualności

Wizyta studentów w zakładzie karnym w Garbalinie

« wróć

W dniu 9 stycznia 2017 roku studenci z Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Społecznej Akademii Nauk odbyli wizytę studyjną w Zakładzie Karnym w Garbalinie. Odwiedzając więzienie kilkudziesięciu żaków z Wydziału w Bełchatowie poznawało praktyczny wymiar funkcjonowania jednostki penitencjarnej, problemy pracy resocjalizacynej, warunki służby kadry oraz pobytu ponad 900 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i recydywistów penitencjarnych w wydzielonym oddziale terapeutycznym dla uzależnionych od alkoholu. Wizyta okazała się też wyjątkową okazją do bezpośrednich rozmów studentów, przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych, z praktykami wykonującymi ten trudny i społecznie ważny zawód.
Uczestnicy wizyty studyjnej dziękują personelowi Zakładu Karnego w Garbalinie za jej profesjonalną organizację, ciepłe przyjęcie i przekazaną wiedzę.