Aktualności

Wyróżnienie od Władz Uczelni

« wróć

Dyrektor Mirosław Olszewski został wyróżniony za profesjonalizm oraz wielką cierpliwość w trudnej, codziennej pracy ze społecznością akademicką, serdeczność w kontaktach z nauczycielami i studentami oraz wkład za rozwój Uczelni.

Wręczenie wyróżnień odbyło się 8 czerwca br, podczas uroczystego posiedzenia Senatu Społecznej Akademii Nauk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, przedsiębiorcy oraz osoby związane z rozwojem regionu łódzkiego.

Podczas posiedzenia zostały poruszone tematy związane z rozwojem uczelni i otoczenia biznesowego ściśle z nią współpracującego. Z pośród zaproszonych gości głos zabrała Pani Marina Hulia – działaczka społeczna i poetka, która opowiedziała o zorganizowanych akcjach dotyczących pomocy uchodźcą wojennym z Ukrainy, które zostały zorganizowane we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk.

Podczas uroczystości został również odczytany list od ministra Edukacji i Szkolnictwa Pana dr. hab. Przemysława Czarnka, w którym to liście Pan minister życzył dalszych sukcesów w rozwoju uczelni.