Aktualności

XVIII LO w Łodzi partnerem bełchatowskiego wydziału Społecznej Akademii Nauk

« wróć

Rośnie grono partnerów i przyjaciół bełchatowskiego wydziału Społecznej Akademii Nauk. Do powiększającej się grupy partnerskich szkół ponadgimnazjalnych, z którymi uczelnię łączą porozumienia o współpracy, dołączyło XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi. 

Licealiści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi skorzystają z opieki naukowo-dydaktycznej kadry naukowej i specjalistów Społecznej Akademii Nauk. Łódzką szkołę, znaną w regionie z kształcenia młodzieży zainteresowanej służbą w policji i innych formacjach umundurowanych, połączyło porozumienie podpisane 20 sierpnia 2014 roku, w Łodzi, przez dyrektora - Monikę Antosiak z Mirosławem Olszewskim - Dyrektorem Regionalnym Społecznej Akademii Nauk.

Na mocy zawartej umowy uczelnia, kształcącą w Bełchatowie między innymi na cieszących się dużym zainteresowaniem studiach licencjackich na pedagogicznym kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną, zaoferuje łódzkiej młodzieży wsparcie w przygotowaniu do osiągania sukcesów akademickich, między innymi poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności interpersonalnych, a także udział w prowadzonych przez naukowców i specjalistów wykładach i zajęciach warsztatowych, m.in. z psychologii, pedagogiki, kryminologii, resocjalizacji oraz prawa.

Opieka kadry dydaktycznej Społecznej Akademii Nauk umożliwi także uczniom udział w wydarzeniach naukowych, a bełchatowscy studenci skorzystają na współpracy mogąc odbywać praktyki pod okiem doświadczonych nauczycieli z XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

Podobne porozumienia Społeczna Akademia Nauk Wydział w Bełchatowie zawarła przed wakacjami z bełchatowskim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w Koluszkach oraz III Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim.