Aktualności

Zajęcia warsztatowe studentów SAN w bełchatowskiej Komendzie

« wróć

Nietypowe warsztaty odbyli studenci studiów stacjonarnych pedagogiki resocjalizacyjnej z bełchatowskiego wydziału Społecznej Akademii Nauk. Goszcząc w Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie poznawali warunki policyjnej służby oraz - na zajęciach poprowadzonych przez policyjnego instruktora - uczyli się obchodzenia z bronią palną.

Kilkudziesięcioosobowa grupa studentów bełchatowskiego wydziału Społecznej Akademii Nauk odwiedziła w dniu 30 października 2014 roku bełchatowską komendę policji. Studenci studiów stacjonarnych kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja w profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną, zwiedzając w ramach wizyty studyjnej komendę, poznawali strukturę i organizację policji, kompetencje funkcjonariuszy, ich obowiązki, a także umiejętności i cechy psychofizyczne niezbędne w policyjnej służbie. Bezpośrednie rozmowy z policjantami stworzyły też okazję do weryfikacji dotychczasowej wiedzy o pracy funkcjonariuszy z ich doświadczeniami.

Studenci skorzystali ponadto z oferty odbycia pod kierunkiem certyfikowanego instruktora i policyjnych trenerów zajęć z zakresu szkolenia strzeleckiego oraz zapoznali się z elementami wyposażenia technicznego policjantów służby prewencji.

 

Uczestnicy ćwiczeń, studenci Społecznej Akademii Nauk, dziękują Komendantowi Powiatowemu Policji w Bełchatowie oraz bełchatowskim policjantom za niezwykle interesujące zajęcia ;-)