Powrót

Rzecznik ds. studentów z niepełnosprawnością

Biuro ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami

Magdalena Koperkiewicz
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 47
e-mail: mkoperkiewicz@san.edu.pl

Godziny otwarcia
wtorek - 15:00-17:00
czwartek - 12:30-14:30

Na wizytę należy umówić się telefonicznie lub mailowo.

Zakres działań Biura ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami należy:

 • Pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących programów rządowych na rzecz studentów /osób z niepełnosprawnościami;
 • Informowanie o instytucjach, stowarzyszeniach pozarządowych działających na rzecz studentów/osób z niepełnosprawnościami;
 • Pomoc opiniodawcza w interwencjach dla instytucji niosących pomoc studentom/osobom z niepełnosprawnościami;
 • Informowanie o programach celowych realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących osób studiujących;
 • Działanie w obronie interesów studentów/osób z niepełnosprawnościami;
 • Pomoc studentom z niepełnosprawnościami w rozwiązywaniu ich bieżących problemów;
 • Pomoc studentom z niepełnosprawnościami w wypełnianiu dokumentów dotyczących toku studiów;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami;
 • Pośredniczenie w kontaktach studentów z niepełnosprawnościami z administracją uczelni dotyczącą toku studiów, warunków technicznych oraz barier komunikacyjnych i architektonicznych;
 • Reprezentowanie spraw studentów z niepełnosprawnościami przed organami uczelni, nauczycielami akademickimi oraz w środowisku;
 • Opiniowanie decyzji dotyczących studentów z niepełnosprawnościami wydawanych przez uczelnię;
 • Pomoc w dostosowaniu formy egzaminów, zaliczeń do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

ANKIETA

Ankieta mająca na celu poprawę obsługi Osób z niepełnosprawnościami.

Wypełnij ankietę